Takk for bestillinga di

Velkommen til Midtsommar! Du vil om kort tid få ein e-post frå oss som stadfestar bestillinga. Der står det også kva rutinar me har for besøk, kor du kan parkere og liknande. Det hender at e-postar hamnar i spam-mappa. E-posten vil bli sendt frå toyni@midtsommar.no.

Er det noko du lurer på om gardsbesøket, ikkje nøl med å ta kontakt med oss: 95969809 (Arild) og 98221410 (Toyni).

WELCOME TO MIDTSOMMAR!

You will shortly receive an e-mail from us confirming your order, telling you our routines for visits, where you can park your car etc. Sometimes e-mails end up in the spam folder. The e-mail will be sent from toyni@midtsommar.no.

If you have any questions about the farm visit, do not hesitate to contact us: and 0047 98221410 (Toyni).