Plass til nye

Med innleigd leiketøy går moldvarpane til jobben med største glede.

Jordbor er ein kjekk ting å leige!

Vinplantane som kjem har lange røter. For at dei skal få god plass til å spreie ut røtene sine, borer me hol med ein diameter på omlag 40cm, ca 20-25 cm djupt. Det er viktig at hola kjem på rekke mellom pålane, slik at me får plantane på ei rett rekke under dryppslangen. Det er 2600 hol som skal borast.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.